Center For Indigenous Psychology (Pusat Pengembangan Psikologi Islam) diasuh oleh: Prof. DR Achmad Mubarok MA, Guru Besar Psikologi Islam UI, UIN Jakarta, UIA

Tuesday, July 03, 2007

Kiat Cara Berpakaian
at 2:43 AM 
Setelah sarapan pagi, bersiap diri untuk berang­kat kerja, maka anda akan mengenakan pakaian sesuai dengan sifat pekerjaannya.

Adab berpakaian adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pakaian yang dikenakan bersih, longgar (tidak ketat), tidak tembus pandang dan menutup aurat.

2. Pakaian laki-laki hendaknya tidak terlalu pan­jang sampai menutupi dua mata kaki yang melambangkan kesombongan. Rasulullah mencela pakaian yang menyimbolkan kesom­bongan itu.

3. Pakaian perempuan muslimah panjangnya sam­pai menutupi dua telapak kaki, kerudung­nya menutupi kepala, leher dan dada.

4. lelaki muslim tidak mengenakan pakaian yang diharamkan, seperti sutera dan emas. Rasulullah ber­sabda:

Sesungguhnya dua benda ini (emas dan sutera) haram atas lelaki ummatku. (H.R.Abu Daud)

5. Lelaki tidak berpakaian dengan pakaian pe­rempuan dan sebaliknya. Rasulullah bersabda:

Allah melaknati lelaki yang memakai pakaian perem­puan, dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. (H.R. Bukhari)

6. Disunatkan memakai pakaian dimulai dari sebelah kanan. Khusus untuk pakaian baru di­sunatkan membaca doa:
Allahumma laka al hamdu anta kasautani hi. As `aluka khairahu wa khaira ma suni `a lahu, wa a’u dzu bika min syarrihi wa syarri ma suni`a lahu

Artinya: Ya Allah bagi Mu segala puji, Engkau telah me­makaikan pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepada Mu kebaikannya dan kebaikan akibatnya. Aku berlindung pula kepada Mu dari kejahatannya dan kejahatan akibatnya. (HR. Abu Daud dan Turmuzi)

7.Tidak memakai pakaian yang bertambal atau yang lusuh, karena menurut Rasulullah, Allah senang melihat jejak nikmat Nya pada hamba Nya, (HR. Bukhari) dan mengenakan pakaian yang pantas merupakan wujud dari syukur nikmat.

8. Tidak mengenakan pakaian mewah yang mengindikasikan kesombongan.

9. Mengutamakan pakaian yang berwarna putih, karena Rasulullah juga menyukai warna itu.

10. Berpakaian rapi dan indah disesuaikan dengan tempat, tanpa berlebihan dan tidak dipaksakan.
posted by : Mubarok institute

Post a Comment

Home

My Photo
Name:

Prof. Dr. Achmad Mubarok MA achmad.mubarok@yahoo.com

Only Articles In
Photos of Activities
Best Seller Books by Prof. DR Achmad Mubarok MA
Join Mubarok Institute’s Mailing List
Blog Development By
Consultation


Shoutbox


Mubarok Institute Weblog System
Designed by Kriswantoro
Powered by Blogger