Center For Indigenous Psychology (Pusat Pengembangan Psikologi Islam) diasuh oleh: Prof. DR Achmad Mubarok MA, Guru Besar Psikologi Islam UI, UIN Jakarta, UIA

Sunday, August 24, 2008

Pola Hidup
at 8:53 PM 
Dalam kehidupan ummat manusia, kita dapat mengamati berbagai macam pola hidup, baik dalam ruang lingkup hidup kelompok, etnis, bangsa dan ummat. Itu terjadi karena pola hidup itu merupakan produk dari pandangan hidup. Pandangan hidup yang tumbuh dan berkembang dari aqidah, membentuk pola hidup tertentu yang lazimnya disebut “syari`ah”.

Ajaran syari`ah itu sangat realistik dalam melihat kehidupan manusia secara universal. Dalam rangka itu diperkenalkan adanya lima komponen kehidupan, yang dijadikan acuan untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas (hayatan thayyibah), yang menjamin kehormatan dan manfaat kehidupan yang layak bagi manusia.

Lima komponen kehidupan (al kulliyyat al khoms) yang diperkenalkan syari’ah Islam ialah; (1) Diri manusia yang utuh, mencakup jiwa, raga dan kehormatannya, (2) Akal fikirannya, (3) Harta benda/ kekayaannya, (4) Nasab/keturunannya, (5) Keyakinan/agamanya.

Kelima komponen kehidupan itu harus dilindungi keselamatannya dengan perangkat hukum yang menjamin keamanan hidupnya dan kesejahteraan¬nya secara adil.

Itulah wujud sesungguhnya dari hukum Islam yang merupakan pengejawantahan syari‘ah. Upaya mengenal syari’ah lebih luas lazimnya ditangani dalam ilmu Fiqh. Yang secara specifik berhubungan dengan politik dibahas dalam Fiqh as Siyasah. Di situ kita akan melihat suatu sistem kajian yang memperkenalkan kepada kita empat bidang utama dalam penjabaran kelima komponen kehidupan manusia tersebut diatas. Dalam hubungan itu baiklah diperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Berkaitan dengan keyakinan kepada Tuhan manusia mewujudkannya dengan ritual ibadah, hal ini merupakan kajian pertama dan utama ilmu Fiqih.

2. Berkaitan dengan hubungan antar manusia, kita akan berkenalan dengan kajian munakahat dan muamalat.

3. Berkaitan dengan tertib sosial, perlu ada penegak¬kan hukum dan pemberlakuan kepastian hukum. Ini merupakan bagian akhir dari kajian fiqih.
posted by : Mubarok institute

Anonymous Anonymous said.. :

warhammer gold warhammer money warhammer accounts tibia money tibia gold tibia item runescape accounts buy runescape accounts runescape money runescape gold runescape gp runescape power leveling runescape powerleveling cheap rs2 powerleveling runescape equipment buy rs equipment runescape runes cheap rs2 runes runescape logs cheap rs2 logs runescape items buy runescape items runescape quest point rs2 quest point cheap runescape questpoint runescape gold runescape items runescape power leveling runescape money runescape gold buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp runescape accounts runescape money runescape power leveling runescape powerleveling tibia gold dofus kamas buy dofus kamas wow power leveling wow powerleveling runescape questpoint rs2 questpoint Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling Hellgate money Hellgate gold buy runescape logs buy rs2 items cheap runescape items Hellgate London gold Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold runescape items rs2 accounts cheap rs2 equipments lotro gold buy lotro gold buy runescape money buy runescape gold buy runescape runes lotro gold buy lotro gold runescape money runescape gold cheap rs2 powerleveling eve isk eve online isk buy runescape power leveling rs2 power leveling tibia gold tibia item runescape accounts Fiesta Silver Fiesta Gold Scions of Fate Gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium SOF Gold Age Of Conan Gold AOC Gold ArchLord gold tibia money tibia gold runescape accounts runescape gold cheap rs2 powerleveling buy ArchLord gold DDO Plat Dungeons and Dragons Online Plat

11:16 PM  

Post a Comment

Home

My Photo
Name:

Prof. Dr. Achmad Mubarok MA achmad.mubarok@yahoo.com

Only Articles In
Photos of Activities
Best Seller Books by Prof. DR Achmad Mubarok MA
Join Mubarok Institute’s Mailing List
Blog Development By
Consultation


Shoutbox


Mubarok Institute Weblog System
Designed by Kriswantoro
Powered by Blogger